Önfejlesztési jövőkép, Önfejlesztési terv neve:


Látták: Átírás 1 Önfejlesztési terv Intézményvezető neve: Szöbölődi Zita Intézményvezető oktatási azonosítója: Önfejlesztési terv neve: Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódó önfejlesztési terv Kapcsolódó tanfelügyeleti látogatás időpontja: október Önfejlesztési terv befejező dátuma: november

Látták: Átírás 1 Dr. Radványiné Varga Andrea: Önfejlesztési terv április 6. Fejleszthető területek: 1.

Önfejlesztési jövőkép Péter Hagyományos és modern jövőkép mint pedagógiai érték A felnövő nemzedékek jövőképe a pedagógiai antropológia fontos kérdése.

Az önértékelés összegzése 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása A teljes tantestületet motiváltabbá kell tenni a különböző pedagógiai módszerek alkalmazásában. Kooperatív technikák, IKT- eszközök használata A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása A folyamatos informálás az intézményen belül megtörténik, de a gyorsasága, hatékonysága növelhető.

Az intézményrendszeren belüli kétirányú információáramláson szeretnénk fejleszteni, amire a alakú 046 látás kialakítandó számítógépes rendszer lehetőséget ad majd. Ezzel a tanári kérdőíven legrosszabbul önfejlesztési jövőkép Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása Nincs fejlesztendő terület.

önfejlesztési jövőkép

Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása Nincs fejlesztendő terület. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. Kiemelkedő területek: 1.

Пора паковаться. Я оставляю передатчик на случай, если мы потребуемся .

A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 1. A tanítás, tanulás egységes pedagógiai folyamatként jelenik meg a stratégiai tervezésben A jogszabályi lehetőségeken belül a helyi tantervet a kerettantervre alapozva az intézmény sajátosságaihoz igazítja A tanulást, tanítást egységes, tervezett pedagógiai folyamatként kezeli Együttműködik munkatársaival és példát mutat annak érdekében, hogy az intézmény elérje a tanulási eredményekre vonatkozó deklarált céljait Általános irányelv a differenciálás megjelenése a tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben.

  1. Это не так, дорогой, - возразила Элли.
  2. Hogyan lehet a koplalással javítani a látást
  3. Мне кажется, ты обнаруживаешь непривычную - Я просто не хочу вторгаться в твои раздумья.
  4. Szembevérzés magas vérnyomás

A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 2 2. A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intézmény külső és belső környezetét, a folyamatban lévő és várható változásokat Szervezi és irányítja az intézmény jövőképének, értékrendjének, pedagógiai önfejlesztési jövőkép nevelési elveinek megismerését és tanulási-tanítási folyamatokba épülését Az intézményi jövőkép, és a pedagógiai program alapelvei, célrendszere a vezetői pályázatában megfogalmazott jövőképpel fejlesztő összhangban vannak A változtatást, annak szükségességét és folyamatát, valamint a kockázatokat és azok elkerülési módját megosztja kollégáival, a felmerülő kérdésekre választ ad Rendszeresen meghatározza az intézmény erősségeit és gyengeségeit a fejlesztési területeketehhez felhasználja a belső és a külső intézményértékelés eredményét Az intézményvezető fontosnak tartja a pedagógusok szakmai fejlődését 3.

Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. Ismeri a szakmai önértékelés modelljeit és eszközeit, felhasználja az eredményeit Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák véleményére Vezetői hatékonyságát önreflexiója, a külső értékelések, saját és mások tapasztalatai alapján folyamatosan fejleszti Folyamatosan fejleszti vezetői felkészültségét, vezetői képességeit A vezetői programjában leírtakat folyamatosan figyelembe veszi a célok kitűzésében, a tervezésben, a végrehajtásban.

önfejlesztési jövőkép

Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. Megtörténik a munkatársak önfejlesztési jövőkép, jogkörének és hatáskörének egyértelmű meghatározása, valamint a munkatársak felhatalmazása Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket Szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző formáit Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figyelembe véve önfejlesztési jövőkép döntéseket, old meg problémákat és konfliktusokat Támogatja, ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkodást, az újszerű ötleteket.

Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló jogi szabályozók változásait A pedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz szükséges jogszabály-változásokról folyamatosan tájékoztatja A pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében kommunikációs eszközöket, csatornákat működtet Személyesen részt vesz a partnerek képviselőivel és a partnereket képviselő szervezetekkel például DÖK, iskolaszék történő kapcsolattartásban.

A személyes jövőkép meghatározása

Fejlesztési projektek 1. A teljes tantestület motiválása a különböző pedagógiai módszerek alkalmazásában A tantestület tagjai nem egyforma mértékben ismerik és alkalmazzák az IKT-eszközöket, kooperatív technikákat, a kísérleteket. Az intézményben tanítók életkoruk szerint döntően az év ill.

önfejlesztési jövőkép

Nehezíti a frontális órákat tartók motiválását, hogy hogy ösztönösen tanítanak, nem kell már továbbképzéseken részt venniük. A cél az, hogy egészséges arányban, a tanulócsoportnak megfelelően, következetesen használják a kollégák a frontális óravezetést, a kooperatív módszereket és a digitális technikákat a tanóráikon és a tanórán kívüli tevékenységeikben.

A megváltozott tanulási szokások követése új technikákkal.

  • Ее словно громом ударило.
  • Fizikoterápiás gyakorlatok látássérültekhez
  • А что же там внутри, ма-ма.

Az iskolánk most kapott 8 db interaktív táblát laptopokkal TIOP1. A tanárok közül közel egy harmaduk szívesen használja ezeket az eszközöket. A minősített kollégák, szakértői és szaktanácsadói, képzők képzésében részt vett tanárok hatékonyan adhatják át tapasztalataikat, motiválhatják társaikat.

Pozitív jövőkép Archívum - Mental Focus önfejlesztő kiadványok

Információáramlás gyorsítása, önfejlesztési jövőkép növelése a gimnáziumon belül A folyamatos informálás az intézményen belül megtörténik, de a gyorsasága, hatékonysága növelhető. Természetesen ez nem szorítja ki a személyes kapcsolattartást.

önfejlesztési jövőkép

A megnövekedett adminisztrációs terhek csökkentése, a határidős feladatok gyors elvégzése, jobb időkihasználás a cél. Az új számítógépes hálózatok kiépítéséhez részben adottak már a tárgyi feltételek.

önfejlesztési jövőkép

A továbbfejlesztéshez a fenntartó és a működtető részéről is kaptunk ígéretet. Agilis, fiatal rendszergazda és a gyors kommunikációban érdekelt kollégák adják a személyi feltételeket.

A tanári elégedettség növekedése a Eszközellátottság további javítása A taneszközeink pl.

A könyvtárunk fejlesztése, a tanári segédletek szakkönyvek, térképek, DVD-k, szoftverek. A versenyképes, minőségi nevelő- oktató munkához elengedhetetlenek a modern taneszközök A KLIK segíti az érettségihez szükséges eszközök beszerzését.

önfejlesztési jövőkép

Oroszlány Város Önkormányzata maximálisan támogatja a gimnáziumi oktatást, így önfejlesztési jövőkép ebben is segítségünkre lesznek. A gimnáziumi alapítvány eszközeit is használhatják a tanárok és a diákok.