Isten látást adott nekünk


Uram látást adott nekem. Isten látást adott nekünk

Átírás 1 pdf Nem voltam engedetlen a mennyei látás iránt Kézikönyv gyermekmunkásoknak Sam Doherty 2 Sam Doherty gyermekmunkásoknak írt sorozatának magyar nyelven is megjelent kötetei: 1. A mű eredeti címe: Obedience to the Heavenly Vision All rights reserved. Amennyiben szeretne hozzájárulni az előállítási költségekhez, örömmel fogadunk el adományt SD könyvek megjelöléssel. Küldj engem!

Hogy Isten gyógyította a látást

Völgyben vagyok! Nemrégiben valaki a fiához fordult, aki maga is ismert igehirdető: Hallom, apád elveszítette a látását. A fiú nevetve válaszolt: A szeme világát elveszítette ugyan, de a látását NEM! Az még ma is ragyogó. A könyv olvasása közben meg kellett vizsgálnom, vajon az én látásom nem homályosodott-e meg. Nem törték-e meg az évek a lelkesedésemet? Bár a tapasztalat nagy tanítómester, nagy veszélyeket is rejt magában.

Minél lézer és látás szakértelemre teszünk szert, és minél jobban értjük a dolgunkat, annál könynyebben válhatunk önteltté, és az Isten dicsősége iránti lelkesedésünk alábbhagyhat. Kedves gyermekmunkás, biztos vagyok abban, hogy a könyv olvasása közben csakúgy, mint nekem neked is felül kell vizsgálnod a munkádat.

Mekkora isten látást adott nekünk adsz a kezdeményezőkészségnek? A szerző szerint mindez a látásunkon múlik. Talán nem riadtunk vissza a kockázat vállalásától, és a siker sem maradt el, de azután mélypontra kerültünk, a dolgaink nem a várakozásaink szerint alakultak, vagy talán nem úgy alakulnak az Úr szolgálatában, ahogyan mások szerint kellene.

Imádkozó szívvel, figyelmesen olvassuk el a könyvet, és meg fogjuk látni, hogy az Úr a most összegyűjtött tapasztalatokkal nagyobb szolgálatra készít fel az Ő dicsőségére. Tanuljuk meg, hogyan adhat győzelmet a völgyben is, hogy érettebbé tegyen, és megáldja az Őérte végzett szolgálatunkat.

Nekünk, akik személyesen is ismerjük a szerzőt, a könyv mondanivalója még többet jelent. Sam élete és szolgálata a megtestesülése élő példája mindannak, amit könyvében meg akar tanítani nekünk.

Isten áldása legyen a szerzőn, a könyvön és mindazokon, akik elolvassák! Fred Orr Amazonas, Brazília 5 isten látást adott nekünk 6 7 Nem voltam engedetlen a mennyei látás iránt Szemgörcsök látás Ez a könyv elsősorban fiatalabb és tapasztalatlanabb gyermekmunkásoknak íródott, különösen olyanoknak, akik még a gyermekek közötti szolgálatuk kezdetén tartanak.

Remélem, hogy olvasás közben meglátják, mit tervezett Isten nekik, és mit vár tőlük. Az Úr legyen abban segítségükre, hogy felkészülhessenek a rájuk váró problémákra, nehézségekre, és mutassa meg, hogyan küzdjenek meg azokkal! Egyben hiszem, hogy könyvem biztatás lesz azoknak is, akik már jó ideje aktív szolgálatban állnak.

Úgy érzem, nagyon könnyen szárazzá, formálissá és rutinossá válhat szolgálatunk, sőt el is veszíthetjük korábbi látásunkat és lelkesedésünket. Mindannyiunknak szükségünk van megújulásra és több-kevesebb buzdításra.

Bízom benne, hogy könyvem ebben is segít, és olvasóim életében is áldássá válik. Tudjuk, hogy az Úr szolgálatra szabadított meg. Ez nem kérdés. Ha Isten csak azért váltott volna meg, hogy boldogok legyünk, akkor azonnal a Mennybe vitt volna, ahol sokkal boldogabbak lehetnénk. Ha csak azért szabadított volna meg, hogy énekeljünk és Őt dicsőítsük, akkor azonnal a Mennybe vitt volna, ahol sokkal jobban énekelhetnénk és dicsőíthetnénk Őt, mint itt, a földön.

Ha csak azért mentett volna meg, hogy közösségünk legyen más hívőkkel, akkor azonnal a Mennybe vitt volna, ahol sokkal mélyebb, jobb és tartósabb közösségben lehetnénk egymással, mint itt, a földön.

isten látást adott nekünk hogyan lehet hintázni, ha gyenge a látása

Az eddig felsoroltak mind jók és szükségesek. Mégsem magyarázzák meg, hogy Isten elsősorban miért adott üdvösséget, és miért akarta, hogy továbbra is itt éljünk. Ezt a Mennyben nem tehetnénk meg, csak a földön.

Ezért nagyon fontos tudnunk, mi Isten terve és célja a szolgálatunkkal. A Bibliában láthatjuk azt a mintát vagy tervet, amely szerint Isten vezeti, irányítja és tanácsolja azokat, akik Őt kívánják szolgálni. Nagy segítség lehet, ha megismerjük ezt a tervet, mert így követhetjük azt az életünkben és szolgálatunkban is. Isten tervét kétféle módon mutatja be a Biblia: 7 8 Bevezetés Világos és egyszerű tanítással, amelyből Isten terve megismerhető és alkalmazható.

Sok ige ad útmutatást és segítséget ahhoz, hogy jobban megértsük ezt a tervet, és jobban szolgáljuk az Urat. Isten tervének bemutatásával több szolgájának életében, mind az Ó- mind az Újszövetségben.

Csodálatos hasonlóság fedezhető fel abban, ahogyan Isten a szolgáit irányítja. Teljes joggal hihetjük, hogy minket is többé-kevésbé hasonló módon vezet.

Isten látást adott nekünk. Csak a szemedért, Isten Világegyháza Svájc (WKG)

Az egyház történetében a terv kibontakozását Isten sok nagyszerű szolgájának az életében és szolgálatában követhetjük nyomon. Az egyik legelső lépést minden keresztyénnek meg kell tennie a megtérés után. Kérje Istent, hogy mutassa meg, mit kell tennie, és hol végezze a szolgálatát! Imádságára válaszul az Úr mindig felfedi tervét: Meghalljuk Isten hívását, aki Igéjéből szól hozzánk.

Különböző módon vezet bennünket, isten látást adott nekünk tapasztaljuk majd vezetését. Megnyitja szemünket, és látást kapunk Istentől. Isten módszerének és tervének természetesen sok változata van; mindenkinél más és más. Az Úr nem mindenkit vezet pontosan ugyanazon az úton. Azt gondolom azonban, hogy létezik egy alapvető terv, amely mindannyiunkra érvényes. Ha ezt az alaptervet tanulmányozzuk és megértjük, nagy segítséget és biztatást kapunk belőle, és meglátjuk az Úr vezetését.

Könyvem plusz vagy mínusz szempontból ennek a tervnek a leírása.

Nagyon örülök annak is, hogy Fred készségesen elmondja bizonyságtételét a könyv utolsó fejezetében. Tanúságtétele élénken és megkapóan szemlélteti a könyvben megfogalmazott elveket; úgy érzem, méltó isten látást adott nekünk és befejezése az azt megelőző tíz fejezetnek.

Fred és felesége, Ina voltak az elsők, akik feleségemnek és nekem bizonyságot tettek az Úr Jézus Krisztusról, és ők hívták fel figyelmünket arra, hogy meg kell térnünk.

Több hónapon át kitartóan és szeretettel foglalkoztak velünk. Sadie, a feleségem az ő otthonukban fogadta be Jézus Krisztust, a Megváltót, én pedig két héttel később ugyancsak náluk hoztam meg döntésemet. Fred és Ina megtérésünk után nem sokkal missziói szolgálatba ment Brazília egy távoli részére. Fred azonban az elkövetkezendő években továbbra is sokat bátorított minket, ami nagy biztatást jelentett a munkámban.

LELKI LÁTÁS

Nagyon nehéz, csaknem lehetetlen lett volna minden személyes példa nélkül megírni könyvemet. Példáimat a következő két ok miatt adom közre: Mondanivalóm tisztázására és magyarázatára. Azért használok ilyen példákat, hogy a saját életemben és szolgálatomban mutassam meg annak a isten látást adott nekünk a valóságát, amelyet könyvemben kifejtettem. Már az elején szeretném hangsúlyozni azonban, hogy még mindig igyekszem világosabban megérteni az ismertetett elveket, és szeretném gondosabban átültetni azokat a gyakorlatba.

Ugyanerre biztatnék minden gyermekmunkást. Isten dicsőítésére, magasztalására mindazért, amit tett. Isten áldjon meg, segítsen és biztasson téged, kedves gyermekmunkás, amikor imádkozó szívvel olvasod ezt a könyvet! Munkád segítse sok felnőtt és gyermek megtérését! Nem voltam engedetlen a mennyei isten látást adott nekünk iránt mondta Pál ApCsel 26, Bárcsak mindannyiunkról el lehetne ezt mondani! A keresztyén szolgálat nem a cselekedetekkel kezdődik.

Egyeseknek nem okoz nehézséget, hogy azonnal belevessék magukat a munkába. A látásnak meg kell előznie a kezdeményezést és a cselekvést.

Görbicz Tamás - Aki az istentelent megigazítja

Nekünk, Isten szolgáinak mindenekelőtt így kell imádkoznunk: Uram, nyisd meg a szememet, hogy lássak! Mindannyiunknak szükségünk van látásra. Imádkozzunk azért, hogy Isten adja meg nekünk ezt a látást! Vannak, akiknek új látásra van szükségük, és olyan dolgokat fognak meglátni, amilyeneket eddig még sohasem láttak. Vannak, akiknek megújult látásra van szükségük, ezért Isten újra emlékezetükbe idézi, amit egyszer már megmutatott nekik.

Egyetlen emberrel vagy misszióval sem történhet nagyobb tragédia annál, mint az, hogy elveszíti a látását. Ha a misszió egyszer elveszti a látását, géppé válik, a gépből pedig előbb-utóbb műemlék lesz. Vannak, akiknek tisztább látásra van szükségük, amikor Isten világosabban, részletesebben megmutatja, mit kell tenniük. Lelki szemüvegünk néha bepárásodik, és meg kell tisztítani. Vannak, akiknek mélyebb látásra van szükségük, ezért Isten az Ő akaratának és tervének mélyebb megértésére vezeti el őket.

Ám mindannyiunknak szükségünk van látásra, ezért imádkozzunk, hogy Isten adjon nekünk látást.

Nincs megjeleníthető elem

Ezt nemcsak a főállású gyermekmunkásoknak és misszionáriusoknak kell kérniük, hanem azoknak is, akik Örömhír Klubokban, vasárnapi iskolában tanítanak, vagy akik hetente segítenek szabadtéri gyermekalkalmakon, sőt azoknak is, akik adakoznak és imádkoznak azért, hogy a gyermekek meghallhassák az evangéliumot. Isten az egész népének látást akar adni.

Mi a látás?

isten látást adott nekünk a nullák elrontják a látást

A látás látóképesség. Az értelmező szótár meghatározása szerint a látás vagy nézés cselekvése vagy képessége. Amikor isten látást adott nekünk könyvben látásra utalok, 11 12 1. Hiszem, hogy Isten ma nem ad nekünk olyan látomásokat, mint a bibliai időkben, hiszen kezünkben tarthatjuk teljes Igéjét, és hiszem, hogy nincs szükségünk látomásokra.

A látás azt jelenti ebben a könyvben, amit elménkkel, szívünkkel és értelmünkkel látunk, érzékelünk, megértünk, felfogunk. Ez inkább jelenti a szívünk szemét, mint a testi szemünket, vagyis Isten megvilágosítja értelmünket, és nem szó szerinti látomásokban és álmokban szól hozzánk.

isten látást adott nekünk Kaspirovszkij a látásról

Hiszem, hogy nem lenne biblikus, ha Tőle kapott útmutatás vagy vezetés nélkül szolgálnánk Őt. Mindenekelőtt legyen látásunk, azután szolgálhatunk. A látásnak meg kell előznie a kezdeményezést. Isten fel akarja nyitni értelmünk szemét, hogy lássunk, mielőtt belekezdünk valamibe, hogy értsük, mielőtt vállalkoznánk rá, és hogy meghalljuk hívását, mielőtt engedelmeskedünk. A látás az a képesség, amellyel meglátjuk azt, ami még nincs meg. Ez a látás gyakran felfigyel arra, amit mások esetleg nem látnak, vagy nem képesek meglátni.

Az Istentől kapott látás hihetetlennek tűnhet nekünk, és még hihetetlenebb mások szemében. Ez a látás Isten akaratának, hívásának egyre növekvő bizonyossága, tudata és megértése.

isten látást adott nekünk torna myopia iskolai hallgató

A látás forrása Maga Isten. Ez a mennyei látás. Tartalma Isten akarata életünkben és szolgálatunkban. A látás a jövőbe tekint, és azt tartja szem előtt, hogy Isten mit vár tőlünk. A látás nagyon személyes jellegű. Isten szól hozzánk. Ennek a látásnak az a célja, hogy Isten megmutassa, mi a terve életünkkel, szolgálatunkkal, és hogy ez a terv mi módon illeszkedik bele az elveszett világ üdvözítésének tervébe.

A látás fontossága abban rejlik, hogy Isten megvalósítja és végre is hajtja a maga idejében. Az Istentől kapott látást csak teljes engedelmességgel fogadhatjuk. Pál mennyei látása Pál az Apostolok cselekedetei 26,ben a mennyei látásról beszél. Ez a látás az egész életét megváltoztatta.

Olyasmit látott, amit azelőtt még soha, 12 13 Nem voltam engedetlen a mennyei látás iránt sőt amit korábban nem is értett. Amikor megértette és engedelmeskedett, az egész élete megváltozott, de nem csak az övé, hanem azé a sok-sok emberé is, akikkel kapcsolatba került.

Hogyan lehet megváltoztatni a nézőpontot

Jézus Krisztus minden szolgájához hasonlóan az ő szolgálata is látással kezdődött. De kelj fel, és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amiket ezután fogok neked magamról kijelenteni ApCsel 26, Hallotta az elhívást a szolgálatra, és megértette, mit kíván tőle Isten.

Látást kapott isten látást adott nekünk szolgálatáról. Megoltalmazlak e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek ApCsel 26,