Látják-e őket


Óvó nénik és óvó bácsik — ahogyan a gyerekek látják őket Krisztina Járai semicolon pedagóguskompetenciák, óvodapedagógus, pedagóguskép, nemi különbségek, kutatás Absztrakt A szakirodalomban számos pedagóguskutatás ismert, rengeteg tanulmány foglalkozott már a pedagógusi szerepkörrel. A kutatások — időrendi sorrendjüket tekintve — kezdetben a pedagógusok személyiségét vizsgálták különböző tulajdonságlisták felállításával.

látják-e őket a látáshoz szükséges vitaminok a legjobbak

Ezt követően a hangsúly a pedagógusok gyakorlati tevékenységének látják-e őket került át, majd a pedagógusok tudásának rendszerben való tanulmányozása helyeződött a középpontba Sántha, A három főbb kutatási irány természetesen egyidejűleg is jelen van a szakirodalomban, azonban túlnyomó többségük kizárólag a tanári munkát és annak hatékonyságát vizsgálja.

Jelen tanulmányban — mely Az óvodapedagógusi szerep című szakdolgozat rövidített kivonataként készült — a pedagógusi szerepkörre, illetve a látják-e őket nemére vonatkozó elméleti áttekintést követően arra teszünk kísérletet, hogy az óvodáskorú gyermekek óvodapedagógusokról alkotott képének feltárását célzó kutatás főbb eredményeit ismertessük, kiemelt figyelmet fordítva arra, miként tesznek különbséget az óvodások a női és férfi óvodapedagógusok között.

látják-e őket a látásélesség termékeihez