Didaktikai anyag a látáshoz


Résztvevői perspektíva: az odafigyelés, hallgatás megerőltető, mert az információ áramlását nem tudja befolyásolni. Ha csak egy pillanatra nem figyel oda elveszíti a fonalat, a megértés megszakad. Az egyik hallgatónak nagyobb a megértési képessége a másiknak kisebb.

Az elvárási tolerancia: a türelem azon mértéke, amivel az embernek rendelkeznie kell, ha valamit nem ért meg azonnal. Az agyunk kikapcsol, ha elér egy bizonyos tolerancia küszöböt.

  1. Николь повернулась и обняла внучку.
  2. _Согласен_ - только не сегодня, а давным-давно.

Hogy ez a kikapcsolás milyen gyorsan következik be az sok tényezőtől függ. Az ember hosszabb ideig figyel, ha a téma érdekli, ha sok előismerete van, ha tapasztalt tanuló. A jó szónok ügyesen ki tudja használni a hallgatóság kapacitását.

Рубрика: Didaktikai anyagok a látásról

A szemléletesség a hallgatóság tapasztalati tudását aktivizálja. Problematikussá teszi az előadási módszert, hogy a hallgatóság nem tudja befolyásolni az információ áramlását. Vezetői perspektíva: az előadásnál felnőttoktatóként az ember élvezheti a pedagógiai kommunikáció feletti teljes kontrollt.

Az előadás az embert, mint felnőttoktatót minden olyan fáradság alól mentesíti, ami akkor terheli, ha érdeklik a résztvevők. Azonban ez a módszer nem nyújt teret a résztvevők tényeleges állapotát jelző információk beszerzésére, az előadó nem tud meg semmit arról, hogy mi játszódik le a hallgatóság fejében.

A jó előadás hatékonyan hozzájárulhat az ismeretek megszerzésére.

Lehetővé kell tenni, hogy a hallgatóság is szóhoz jusson, kérdéseket tegyen fel, visszajelzéseket kapjanak. Ez azt jelenti, hogy az előadás módszerét más módszerekkel kell kombinálni tanbeszélgetés, impulzus módszer. Fontos helyeken lassan, hangosan vagy halkan beszélnek, a kijelentés súlyát szünettel emelik ki, amit gesztusokkal is alátámasztanak.

didaktikai anyag a látáshoz 0,5 rossz látás

Ha hosszabb előadásról van didaktikai anyag a látáshoz, akkor az egyes szakaszokat világosan kell körülhatárolni, rövid magyarázattal bevezetni, az egyes egységeket pedig visszatekintéssel lezárni. Az egyes szakaszok közötti átmenetek gondos tárgyalást igényelnek. Koherencia: Az előadás globálisan koherens, ha az egésznek a szerkezete áttekinthető, didaktikai anyag a látáshoz és logikus. Az előadók strukturális információk révén tehetik transzparenssé, értelmes tagolással, a részek sorrendiségével, bevezetésekkel és összefoglalásokkal.

Lokálisan koherens előadás, ha a mondatszinten rendben vannak a kapcsolódások és azok felismerhetők.

Összefüggést jeleznek, behatárolnak, összehasonlításra ösztönöznek. A gesztika is kifejezhet lokális koherenciát, a jó előadók kézzel, karral vizuálisan is érzékeltetni tudják, hogy következtetésről, hasonlatról vagy behatárolásról van-e szó. Prezentációs módok: Táblára írással a hallgatónak rendelkezésére állaz előadás váza, vagy a kulcsfogalmak. Felhajtható, eltolható tábla több teret biztosít, mint a teleírt írásvetítő fólia vagy a flipchart ív.

A táblára írt szöveget az előadónak előre meg kell terveznie, hagyjunk mellette helyett, hogy a spontán kiegészítéseket is fel lehessen írni. Ha az előadók fóliát vagy flipchartot használnak, akkor speciális módszertani és didaktikai szabályokat kell figyelembe venniük Az időzítés nagyon fontos, az előadónak fel kell ismernie a megfelelő idpontot, amikor a vizualizáálás vagy a táblára való írás a legalkalmasabb, a résztvevőknek pedig elég időt kell adni a feldolgozáshoz.

Rögzítés: A kulcsfontosságú helyeket az előadónak meg kell jelölnie.

didaktikai anyag a látáshoz szemvizsgálat Orszkban

Jó emlékezet segítő eszköz, optikai támpontot is jelent, ami szintén az emlékezést könnyíti meg. A mind-map-ek a hagyományos összefoglalások érdekes alternatívái.

Azonban kevésbé alkalmasak arra, hogy segítségükkel valamit elmagyarázzunk, mindig az embernek saját magának kell elkészítenie. Hogyan magyarázzunk érthetően? Tanulók Oktatók Miről van szó? Elhelyezés példa: szcenárium: agy először kognitív keretet szeretne befogadni, lehetőleg egy ismert szcenárium formájában, ebben rejlik azon magyarázatok előnye, melyeket egy helyezet ismertetésével, példával stb. Az ilyen szcenáriók a fejünkbe bekapcsolnak egy látás milyen vitamin, gondoskodnak arról, hogy a tanulók agya egy egész sor tudástartalmat helyezzen készenlétbe, melyek megkönnyítik az új ismeretek befogadását.

A szcenárium ne legyen túl hosszú vagy zsúfolt! A sikeres tanárok egyben lelkes tanárok is, számukra fontos a téma, ez az amit közvetítenek.

A célokkal és a tanítás tartalmával kapcsolatos elvek A korai idegennyelv-tanítás keretében a gyermeket holisztikusan és alapvető szükségleteinek figyelembevételével kell megszólítani. Az alább felsorolt elvek olyan tényezőkre vonatkoznak, amelyek meghatározzák az oktatás folyamatát, és ennyiben érintik a fentebbi fejezet szempontjait. Ezek az elvek — mindegyikük önmagában — egyformán fontosak a korai idegennyelv-tanítás sikeressége szempontjából. Az tanulás középpontjában a gyermek álljon.

A lelkesedés kíváncsiságot és figyelemfelkeltő, kidolgozott egy saját véleményt és azt az előadásban érvényesíti. Minden olyan beállítottság kedvezőtlen, melynél az előadó és a hallgató közötti kapcsolat nem kiegyensúlyozott. Kedvezőtlen, ha magamat, mint előadót lekicsinylem, a hallgatóságot pedig felértékelem, vagy fordítva. Tanbeszélgetés: A résztvevők kérdéseit úgy kell didaktikai anyag a látáshoz az előadásba, hogy annak fonalát a kérdések ellenére ne veszítsük el.

A tanbeszélgetés az iskolai tanítással kapcsolatos emlékeket kelt életre. Az osztályban a tanár előadott és ezt kérdésekkel szakították meg, csak egy válasz lehetett a helyes.

A felnőttoktatás résztvevőiban kellemetlen érzést vált ki. Csendes hallgatásban nyilvánul meg, indirekt agresszióban iróniavagy a munkaformával kapcsolatos bírálat. A résztvevők számára sértő, ha komolyan foglalkoznak a kérdésekkel és nyíltan elmondják véleményüket utána pedig, figyelmen kívül hagyják, mert az előadó az előadás vonulatától nem akar eltérni.

A tanbeszélgetést azért találták ki, hogy biztosítsák az előadás előnyeit felkészülés, idő kontroll, kori jellemzőiés hátrányát unatkozás, passzivitás csökkentsék. Tanbeszélgetésre alkalmas témák: természettudományi, műszaki elemzés, mérleg készítés, mivel hierarchikus felépíthető, ésszerűen szervezhető.

didaktikai anyag a látáshoz látás 7 5 dioptria

Kérdéstípusok, melyeket a mindenkori szituációnak megfelelően kell alkalmazni: 1. Addig kell várni amíg nincs több hozzászólás, ezután az ember összefoglalja az érveket és gondolatokat, ezek közül azokat ragadja meg, melyekkel tovább szeretne dolgozni.

Gyakran így a résztvevők közötti párbeszéd is kialakul. A módszer előnye: vita inkább a hozzászólások tartalmára koncentrálódik. Téma tár: ez lehet egy flipchart ív téma tár felirattal, amit falra akasztunk, vagy egy tábla amire cédulát tűzünk.

Amelyik témát feldolgoztuk, azt áthúzzuk.

Taneszközök az oktatási folyamatban A tanítási-tanulási folyamatban többnyire a tanítási órákon jelennek meg a taneszközök. Iskoláinkban a es évek végén az alábbiakkal találkozhatunk: A Schramm-féle felosztás első és második nemzedékének taneszközeit egyaránt használjuk az alap- a középfokú és a felsőoktatásban, és minden valószínűség szerint ezek nélkülözhetetlen eszközök maradnak az oktatás minden szintjén.

Az olyan résztvevői hozzászólások esetén, melyek további tisztázása iránt csak kevés érdeklődés van, kis munkacsoportot ajánlatos létrehozni.

Menetrend: Ha az előadó ragaszkodik a menetrendhez, akkor el kell gondolkoznia azonhogy lehet azt a résztvevőknek a legvilágosabban bemutatni. Erre poszter vagy fólia legalkalmasabb. Előnye: utólag még cédulát lehet kiakasztani vagy a sorrendet megváltoztatni, ha a tanbeszélgetés lefolyása szükségessé teszi, a tématárat a menetrend mellett helyezzük el. Korreferátum vagy Mennyi szakértelmet tűrők meg? Problematikája: Okoskodók veszélyeztetik a hallgatólagos megállapodást, próbálkoznak, hogy az oktatás az ő érdeklődésüknek megfelelően folyón.

Nyugodtabb és érdektelenebb hallgatókra is veszélyt jelentenek.

Csak akkor szabad mégis beavatkozni, ha az okoskodó magatartás más résztvevők munkaképességét korlátozza. Elismerés vagy Mi a fontos egy hozzászólásban problematikája?

A legtöbb előadó a tanbeszélgetés során rögtön kommentálja a hozzászólásokat. A tanulók azonban a dicséret helyett információkat várnak el azzal kapcsolatban, hogy mi volt a helyes és mit tudnának még jobban csinálni.

A pszichológiából tudjuk, hogy a dicséret korrumpálhat: a dicséret demotiváló akkor, ha valaki valamit szívesen csinál és saját elhatározásából tesz.

A kívülről jövő beavatkozás negatívan hat saját kezdeményezésére. Meg kell próbálni a kedvtelen tanulókat rávezetni a tantárgy kihívást jelentő aspektusaira. Résztvevői hozzászólások helyes kezelése: Dícséret helyett: inkább mutssunk rá az értékekre: Jól van az Ön ötlete tovább visz minket Kitűnő érdemes az Ön érvén jobban elgondolkozni Nagyszerű ez egy új szempont Helyes 3 Impulzus módszer: Az előadási fázisok váltakoznak a résztvevői aktivitások fázisaival.

Elnevezés abból származik, hogy az előadási szakaszban közvetített információk a résztvevői munka számára impulzusként szolgálnak.

didaktikai anyag a látáshoz technika érzéstelenítés végrehajtására a szemészetben

Tanbeszélgetésnél az előadás, kérdések és válaszok átmenet nélkül, szinte észrevétlenül kell, hogy egymásba átmenjenek. Impulzus módszer ezzel szemben egy éttermi étkezésre hasonlít: A fogásokat először felszolgálják, ezután fogyasztják, A tanfolyam vezető felszolgál egy professzionálisan feldolgozott információt, mielőtt azt a résztvevők elkezdenék feldolgozni fogyasztani.

Résztvevői perspektíva: Nyugodtan odafigyelni és nyugodtan dolgozni, odafigyelés és feldolgozás váltakozása. Az impulzus módszer feldolgozási szakaszai a résztvevők együttműködését jelentik.

didaktikai anyag a látáshoz látás jobb szem od

A tanbeszélgetés iskolára emlékeztető jellemzői ebben az esetben nincsenek meg. A résztvevőknek nem kell azonnal válaszolniuk a kérdésekre, van idejük feldolgozni az infokat.

A tanbeszélgetésnél az oktatók diktálják a menetet és a résztvevők számára kiszámíthatatlan, hogy mikor várható egy kérdés, hogy mennyi ideig tart egy kérdés-felelet és mikor folytatódik az előadás. Vezetői perspektíva: Az impulzus módszer több előkészítői munkát igényel. A tanbeszélgetéseket inkább improvizálják. Új szakasz bevezetésénél ajánlatos, mint az előadásnál kulcsszavakat alkalmazni.